Vaša košarica je prazna.

Izjava o privatnosti

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ira commerce d.o.o.  brine o Vašoj privatnosti i zalaže se za zaštitu Vaših osobnih podataka. Ovaj dokument odnosi se na prikupljanje podataka u našim poslovnim prostorima te korištenjem naše web stranice i definira načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka. Ovaj dokument će Vas obavijestiti kako postupamo s Vašim osobnim podacima, Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Vaše osobne podatke koje kao posjetitelj web stranice pošaljete, dostavite kao klijent u poslovnom prostoru ili budu automatski zabilježeni, koriste se isključivo u skladu s ovom Izjavom odnosno Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama te procedurama vezanim za zaštitu osobnih podataka.

Pažljivo pročitajte ovu izjavu o zaštiti privatnosti prije korištenja naših usluga. Prihvaćanjem Izjave o zaštiti osobnih podataka dajete svoju suglasnost Ira Commerce d.o.o. za prikupljanje i korištenje podataka u skladu sa zakonskom regulativom i sljedećim odredbama.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci koje nam dajete uključuju podatke koje ste dobrovoljno telefonski, mailom ili osobno dostavili u našim poslovnim prostorijama ili unijeli u okviru naše internet stranice prilikom kreiranja narudžbe, postavljanja raznih upita, traženja ponude, prijave na naš newsletter, ulaganja prigovora na uslugu, traženjem dodatnih informacija, mogu uključivati: ime i prezime, adresu elektroničke pošte, kontakt broj telefona, adresu, osobni identifikacijski broj. Osobne podatke (ime, prezime, adresa, adresa e-maila, broj telefona, OIB) koje automatski bilježe tehnički uređaji prilikom Vašeg posjeta na našu Internet stranicu ne obrađujemo. Ne prikupljamo i ne obrađujemo u bilo kakve svrhe posebne kategorije osobnih podataka ili osjetljive osobne podatke.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke ćemo obrađivati samo ukoliko:

-imamo Vašu privolu da to napravimo;
-je obrada potrebna kako bismo mogli realizirati ugovor s Vama;
-postoje pravno utemeljeni razlozi, naši ili od trećih strana koji nisu u suprotnosti sa Vašim interesima zaštite osobnih podataka ili     temeljnim pravima i slobodama.
-imamo pravnu obavezu da obradimo Vaše osobne podatke.

Privola znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojom on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Privola vrijedi do opoziva, a može se povući u svakom trenutku što ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njenog povlačenja.

IRA COMMERCE d.o.o. će koristiti Vaše osobne podatke za više svrha, uključujući sljedeće:

-radi prethodnih radnji nužnih za sklapanje ugovora.
-radi sklapanja i ispunjenja ugovora o korištenju naših proizvoda i usluga.
-radi ispunjenja legitimnih poslovnih interesa.
-radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
-da bismo Vam pružili povratne informacije na Vaše upite, prijedloge i pritužbe.
-da bismo Vam poslali marketinške komunikacije o proizvodima i uslugama naše tvrtke.

-Prilikom online kartičnog plaćanja, podaci nužni za ostvarivanje usluge (kupnje) šalju se kartičnom procesoru (WSPay). Prilikom kupnje, podaci se šalju dostavnoj službi radi dostave proizvoda.

Mi ćemo to učiniti samo ako nam date jasnu suglasnost da to želite. Zakonsko opravdanje za slanje marketinških obavijesti o našim proizvodima i uslugama je da ste dali jasan pristanak da se Vaši osobni podaci koriste u tu svrhu. Uvijek imate kontrolu nad svojim podacima, te se možete isključiti od daljnjeg primanja marketinških obavijesti na isti način kako ste na isto i pristali. Vaše ćemo podatke čuvati u okviru naše tvrtke i naših povjerljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano, npr. državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona. Neki od naših pouzdanih partnera s kojima dijelimo Vaše osobne podatke uključuju poduzeća iz naše grupe. Naš legitimni interes za ovakav prijenos je da Vam omogućimo čim bolju i cjelovitu uslugu. Budući da smo odgovorni za Vaše osobne podatke, uvijek provjeravamo da Vaši podaci ostaju zaštićeni i sigurni pri prenošenju.

POVEZNICE NA DRUGE MREŽNE STRANICE

IRA COMMERCE d.o.o. mrežne stranice sadrže poveznice na druge mrežne stranice i nije odgovorna za praksu vezanu uz privatnost ili sadržaj drugih mrežnih stranica.

OGRANIČAVANJE VREMENA OBRADE I ČUVANJA PODATAKA:

Podatke obrađujemo i čuvamo samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

MJERE ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA:

IRA COMMERCE d.o.o. provodi odgovarajuće administrativne , tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se ispunili zahtjevi iz uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava osoba od kojih se podaci prikupljaju. Sve informacije koje nam date su čuvane na sigurnim i kontroliranim poslužiteljima. Naše zaposlenike educiramo po pitanju zaštite osobnih podataka i procedura te dopuštamo samo ovlaštenim zaposlenicima pristup Vašim osobnim podacima. Također, poduzimamo potrebne mjere kako bi osigurali da svaki pružatelj usluga, kojega uključimo u obrađivanje Vaših osobnih podataka u naše ime, poduzme tehničke i organizacijske mjere za zaštitu takvih osobnih podataka. Ne vršimo prijenos Vaših osobnih podataka u treće zemlje. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem naše Internet stranice imaju vlastite izjave o privatnosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima te IRA COMMERCE d.o.o. nije odgovorna za način i uvjete prikupljanja i obrade od strane trećih osoba.

COOKIES (KOLAČIĆI)

IRA COMMERCE d.o.o. zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića. Kolačići predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga web stranice koju posjećujete, šalju Vašem pregledniku. Kada pristupite stranici iracommerce.hr, na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga web stranica.

VAŠA PRAVA:

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate sljedeća prava zaštite podataka:

1. Pravo na pristup podacima: Imate pravo pristupa prikupljenim osobnim podacima koje se na Vas odnose (ako se takvi osobni podaci obrađuju) i pravo na informaciju o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima osobnih podataka (ako ih ima), vremenu čuvanja, pravu na ispravak i podnošenju prigovora.
2. Pravo na ispravak : Svaki ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima pravo, u bilo kojem trenutku, zatražiti ispravak ili dopunu podataka.
3. Pravo na brisanje : Svaki ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka u slučaju;
- kada više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju su prikupljeni,
- povlačenja privole,
- ulaganja prigovora, a ne postoji jači legitimni razlog za obradu i
- nezakonite obrade podataka, u kojem će se slučaju podaci bez odgađanja brisati, osim ako su podaci nužni za svrhu koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima
4. Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podatka u slučaju da; osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka, ako je obrada bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima, ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva i ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije podataka.
5. Pravo na prenosivost podataka: Svaki ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio IRA COMMERCE d.o.o. i prenijeti ih drugom voditelju obrade bez ograničenja
6. Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimnih interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
7. Pravo na žalbu: Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših podatka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molim o da nam se o istome obratite. Također imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podatka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar Europske unije.

OSTVARIVANJE PRAVA:

S ciljem ostvarivanja gore navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim podacima za kontakt:

Email: info@iracommerce.hr
Pismeno – redovnom poštom na adresu sjedišta IRA COMMERCE d.o.o., Bana Josipa Jelačića 20, 21204 Dugopolje.

OBAVIJEST O IZMJENAMA IZJAVE:

Moguće je da će povremeno dolaziti do Izmjena ove Izjave kako bi se ona uskladila s važećom s promjenama u zakonima i poslovnom praksom tvrtke , kao i povratnim informacijama korisnika. Sve izmjene naše izjave bit će objavljene ovdje kako biste u svakom trenutku bili obaviješteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.